***

 

Nagroda Laur KNPiP 

Nagroda ustanowiona w VIII. kadencji Komitetu.

Skład Kapituły Nagrody Laur KNPiP: prof. W. Chudziak, prof. M. Kobusiewicz (Przewodniczący Kapituły), prof. J. Kruk, prof. M. Parczewski, 

prof. S. Suchodolski.

 

 

Regulamin przyznawania nagrody Lauru Komitetu Nauk Pra - i Protohistorycznych

Polskiej Akademii Nauk

    Wniosek o przyznane nagrody „Laur” podejmuje i przedstawia Kapituła Komitetu. Nagrodę przyznaje Prezes Polskiej Akademii Nauk na wniosek przewodniczącego  Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. 

1. Laur stanowi nagrodę za publikację wybitnej pracy naukowej. Nagrodę przyznaje prezes Polskiej Akademii Nauk na wniosek przewodniczącego Komitetu.

2. Podstawą przyznania Lauru Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych jest publikacja twórczej pracy naukowej zarówno w zakresie Archeologii, jak i w szerszym zakresie, wiążąca się z problematyką archeologiczną.

3. Do Lauru mogą kandydować:

   a. Prace zarówno jednego autora, jak i prace zbiorowe, a także serie

   b. Wyłącznie prace polskich autorów

   c. Prace zbiorowe, w których obok polskich autorów uczestniczą, także autorzy zagraniczni.

   d. Prace wydane zarówno w Polsce, jak i za granicą

   e. Prace w języku polskim, jak i w językach kongresowych

4. Laur może być przyznawany jednocześnie dwóm autorom dwóch różnych prac.

5. Nagroda Lauru przyznawana jest co trzy lata.

6. Nagroda Lauru przyznawana jest w formie dyplomu.

                                                

   Niniejszy regulamin został zaakceptowany przez Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN w dniu 20. X. 2017 r.