Szanowni Państwo


Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk
informuje o możliwości nabycia tomów czasopism Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, opublikowanych we współpracy z Komitetem:

 

Archaeologia Polona, vol. 42: 2004, ss. 312, cena 27 zł

Special theme: Neighbours: Polish-German relations in archaeology. Part 1 - to 1945
Editor of the volume: Jacek Lech
(Zawiera część pierwszą referatów z polsko-niemieckiej konferencji „Sąsiedzi - polsko-niemieckie stosunki w archeologii", zorganizowanej w marcu 2004 r. przez Komisję Dziejów Archeologii KNPiP PAN oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN, uzupełnioną zamówionymi artykułami)

Archaeologia Polona, vol. 43: 2005, ss.. 248, cena 30 zł

Special theme: Neighbours: Polish-German relations in archaeology. Part 2 - after 1945
(Zawiera część drugą referatów z ww. polsko-niemieckiej konferencji i zamówione artykuły na tytułowy temat)

Archaeologia Polona, vol. 44: 2006, ss. 416, cena 32 zł

Special theme: Archaeology - anthropology - history. Parallel tracks and divergences
Editors of the volume: Dorota Cyngot, Stanisław Tabaczyński and Anna Zalewska
(Zawiera artykuły powstałe w wyniku prac Komisji Antropologii Pradziejów i Średniowiecza KNPiP PAN)

Przegląd Archeologiczny, t. 54:2006, ss. 232, cena 30 zł

(Zawiera główne referaty z polsko-ukraińskiej konferencji „ Z historii polsko-ukraińskich związków w archeologii", zorganizowanej w kwietniu 2006 r. przez Komisję Dziejów Archeologii KNPiP PAN oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

 

Zamówienia prosimy kierować na adres:

 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Al. Solidarności 105
00-140 Warszawa
Tel.: 0-22 620 28 82 do 87
Fax 0-22 624 01 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do ceny publikacji doliczane są koszty wysyłki

 

 

Szanowni Państwo
 

Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk
informuje o możliwości nabycia książek opublikowanych w 2006 r.
przy współudziale Komitetu

 

 

Jura Ojcowska w pradziejach i początkach państwa polskiego

Praca zbiorowa pod red. Jacka Lecha i Józefa Partyki, Ojców 2006: Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Wł. Szafera, ss. 820, 309 ryc., 22 tabl. na papierze kredowym, w tym 18 kolorowych. Format B5. Oprawa twarda. Streszczenia i podpisy pod ryciny także w języku angielskim. ISBN 83-919746-7-7.


W maju 1996 r. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Wydziału I PAN zorganizował w Ojcowie wraz z Ojcowskim Parkiem Narodowym (OPN) trzydniowe sympozjum naukowe. Celem organizatorów było przypomnienie 125. rocznicy rozpoczęcia badań archeologicznych w Jurze Ojcowskiej przez Jana hr. Zawiszę z Warszawy, będących jednocześnie początkiem polskich badań prehistorycznych oraz uczczenie 40. rocznicy utworzenia tego najmniejszego z polskich parków narodowych. Przygotowania do sympozjum i jego obrady zapoczątkowały dziesięcioletni okres różnych prac naukowych - terenowych, laboratoryjnych i studiów archiwalnych, który zaowocował tą książką, wydaną z okazji jubileuszu 50. lat działalności OPN.

Książka dedykowana została pamięci Prof. Waldemara Chmielewskiego (1929-2004), zasłużonego badacza Jury Ojcowskiej i wieloletniego, aktywnego członka Komitetu, uczestnika sympozjum z 1996 r. Zawiera 44 artykuły podzielone na cztery części: wprowadzającą, a poniej trzy zatytułowane Z dziejów badań archeologicznych w Jurze Ojcowskiej, Pradzieje i średniowiecze Jury Ojcowskiej w świetle badań archeologicznych oraz O profesorze Waldemarze Chmielewski (1929-2004). Zgodnie z tymi tytułami na tom składają się artykuły poświęcone: 1) historii archeologii i myśli archeologicznej, przedstawionym w kontekście europejskim; 2) dziejom osadnictwa społeczności ludzkich w Jurze Ojcowskiej od środkowego paleolitu po średniowiecze, ujętym na tle przemian środowiska geograficznego przez badaczy kolejnych epok i okresów na tym terenie;

3) sylwetce naukowej Prof. W. Chmielewskiego, ukazanej zarówno z punktu widzenia historyka archeologii, jak i we wspomnieniach jego przyjaciół, współpracowników i uczniów.

Korzystanie z treści ułatwia szczegółowy indeks.


Cena książki wynosi 55 zł za egzemplarz plus koszty wysyłki.

 

Zamówienia prosimy kierować na adres:

 

Gospodarstwo Pomocnicze przy Ojcowskim Parku Narodowym,
32-047 Ojców nr 9.
Tel. 0-12 389-20-05; fax 0-12 389-20-06; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Z badań nad osadnictwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej

 


Praca zbiorowa pod red. Wojciecha Blajera, Kraków 2006: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 222, 107 ryc., w tym 4 tabl. kolorowe na papierze kredowym. Format B5. Oprawa miękka. Streszczenia i podpisy pod ryciny także w języku niemieckim.
ISBN-10 83-233-2236-8

6 i 7 czerwca 2002 r. odbyła się w Biskupinie międzynarodowa konferencja naukowa, zatytułowana Problematyka szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych na stanowiskach osadniczych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, zorganizowana przez Komisję Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, kierowaną przez prof. dr. hab. Marka Gedla oraz Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Na konferencji przedstawiono 15 referatów. Większość z nich została opublikowana w prezentowanym tomie.


Książka zawiera 11 artykułów, w tym 5 w języku niemieckim, przygotowanych przez badaczy problemu z Polski, Czech i Niemiec. Wszystkie prezentowane prace dotyczą szeroko rozumianej tematyki badań wykopaliskowych na stanowiskach osadowych. Kilka z nich przedstawia regionalne studia osadnicze, akcentując dynamikę omawianych procesów.

Cena książki wynosi 19 zł za egzemplarz plus koszty wysyłki.

 

 

Zamówienia prosimy kierować na adres:
 

Księgarnia Akademicka, ul. Św. Anny 6,
31-008 Kraków.
Tel. 0-12 431-27-43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 


Szanowni Państwo,

 

polecamy przygotowaną w Wydawnictwie Naukowym PWN książkę

 

 

Pół wieku z dziejów archeologii polskiej (1939-1989)

Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Lecha

Seria „Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Prace", tom VI

 


Lata 1939-1989 to okres największych przemian w dziejach archeologii w Polsce. Jest to jednocześnie okres zamknięty dwiema uzasadnionymi historycznie datami, z punktu widzenia historii nauki słabo rozpoznany, godny dalszych badań i refleksji, do których zachęca oddawana do rąk Czytelników publikacja. Omawiane w niej półwiecze ma nadal istotny wpływ na współczesną polską archeologię.

 


Książka zawiera 17 artykułów pióra znanych badaczy. Są wśród nich prace opisujące początki i rozwój ważnych instytucji archeologicznych w Polsce, dzieje polskich badań w Afryce i obu Amerykach oraz przekrojowe studia omawiające rozwój badań archeologicznych nad okresem przedrzymskim, kontaktami Cesarstwa Rzymskiego z mieszkańcami dorzeczy Odry i Wisły, wczesnym średniowieczem i religią pogańską Słowian. W kilku artykułach przedstawiono związki badań archeologicznych z polityką.

 


Korzystanie z książki ułatwia szczegółowy indeks.

 


Odbiorcy: książka adresowana jest do archeologów, historyków nauki i kultury, studentów archeologii oraz bibliotek naukowych z działem humanistycznym.

 

Cena książki wynosi 35,00 zł. Do ceny doliczany jest koszt przesyłki.

 

 

 

Książka ukazała się w 2007 r.
Format B5. Stron 512. Streszczenia i podpisy pod ryciny także w języku angielskim.
Oprawa miękka.
ISBN 978-83-01-14396-1(01)

 

 

 

Zamówienia prosimy kierować na adres:

 

Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Redakcja Publikacji Zleconych
ul. Miodowa 10, 00-251 Warszawa
lub faksem: (0 22) 635 90 19