Tomy czasopism Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, opublikowanych we współpracy

z Komitetem Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN:

 

Archaeologia Polona, vol. 42: 2004, ss. 312

Special theme: Neighbours: Polish-German relations in archaeology. Part 1 - to 1945
Editor of the volume: Jacek Lech
(Zawiera część pierwszą referatów z polsko-niemieckiej konferencji „Sąsiedzi - polsko-niemieckie stosunki w archeologii", zorganizowanej w marcu 2004 r. przez Komisję Dziejów Archeologii KNPiP PAN oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN, uzupełnioną zamówionymi artykułami)

Archaeologia Polona, vol. 43: 2005, ss.. 248

Special theme: Neighbours: Polish-German relations in archaeology. Part 2 - after 1945
(Zawiera część drugą referatów z ww. polsko-niemieckiej konferencji i zamówione artykuły na tytułowy temat)

Archaeologia Polona, vol. 44: 2006, ss. 416

Special theme: Archaeology - anthropology - history. Parallel tracks and divergences
Editors of the volume: Dorota Cyngot, Stanisław Tabaczyński and Anna Zalewska
(Zawiera artykuły powstałe w wyniku prac Komisji Antropologii Pradziejów i Średniowiecza KNPiP PAN)

Przegląd Archeologiczny, t. 54:2006, ss. 232

(Zawiera główne referaty z polsko-ukraińskiej konferencji „ Z historii polsko-ukraińskich związków w archeologii", zorganizowanej w kwietniu 2006 r. przez Komisję Dziejów Archeologii KNPiP PAN oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

 

Zamówienia prosimy kierować na adres: 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Al. Solidarności 105
00-140 Warszawa
Tel.: 0-22 620 28 82 do 87
Fax 0-22 624 01 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.pl

 
 

Książki opublikowane przy współpracy Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych

Polskiej Akademii Nauk:

 

Jura Ojcowska w pradziejach i początkach państwa polskiego

Praca zbiorowa pod red. Jacka Lecha i Józefa Partyki, Ojców 2006: Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Wł. Szafera, ss. 820, 309 ryc., 22 tabl. na papierze kredowym, w tym 18 kolorowych. Format B5. Oprawa twarda. Streszczenia i podpisy pod ryciny także w języku angielskim. ISBN 83-919746-7-7.


W maju 1996 r. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Wydziału I PAN zorganizował w Ojcowie wraz z Ojcowskim Parkiem Narodowym (OPN) trzydniowe sympozjum naukowe. Celem organizatorów było przypomnienie 125. rocznicy rozpoczęcia badań archeologicznych w Jurze Ojcowskiej przez Jana hr. Zawiszę z Warszawy, będących jednocześnie początkiem polskich badań prehistorycznych oraz uczczenie 40. rocznicy utworzenia tego najmniejszego z polskich parków narodowych. Przygotowania do sympozjum i jego obrady zapoczątkowały dziesięcioletni okres różnych prac naukowych - terenowych, laboratoryjnych i studiów archiwalnych, który zaowocował tą książką, wydaną z okazji jubileuszu 50. lat działalności OPN.

Książka dedykowana została pamięci Prof. Waldemara Chmielewskiego (1929-2004), zasłużonego badacza Jury Ojcowskiej i wieloletniego, aktywnego członka Komitetu, uczestnika sympozjum z 1996 r. Zawiera 44 artykuły podzielone na cztery części: wprowadzającą, a poniej trzy zatytułowane Z dziejów badań archeologicznych w Jurze Ojcowskiej, Pradzieje i średniowiecze Jury Ojcowskiej w świetle badań archeologicznych oraz O profesorze Waldemarze Chmielewski (1929-2004). Zgodnie z tymi tytułami na tom składają się artykuły poświęcone: 1) historii archeologii i myśli archeologicznej, przedstawionym w kontekście europejskim; 2) dziejom osadnictwa społeczności ludzkich w Jurze Ojcowskiej od środkowego paleolitu po średniowiecze, ujętym na tle przemian środowiska geograficznego przez badaczy kolejnych epok i okresów na tym terenie;

3) sylwetce naukowej Prof. W. Chmielewskiego, ukazanej zarówno z punktu widzenia historyka archeologii, jak i we wspomnieniach jego przyjaciół, współpracowników i uczniów.

Korzystanie z treści ułatwia szczegółowy indeks.

 

Zamówienia prosimy kierować na adres:

 

Gospodarstwo Pomocnicze przy Ojcowskim Parku Narodowym,
32-047 Ojców nr 9.
Tel. 0-12 389-20-05; fax 0-12 389-20-06; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.