Archeologia pradziejowa i starożytna oraz archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych wraz z dyscyplinami z nimi współpracującymi. Komitet został powołany w 1990 r.

Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Archeologii Słowiańskiej (MUAS).

Prezydium Komitetu pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Pre- i Protohistorycznych (UISPP).