Skład osobowy Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych 

VIII. kadencji (lata 2015–2018)

 

 

Prezydium:

Przewodniczący:

1/ Prof. dr hab. Bogusław Gediga

 

Honorowy Przewodniczący:

2/ Prof. dr hab. Stanisław Tabaczyński, czł. rzecz. PAN

 

Sekretarz:

3/ Prof. dr hab. Lucyna Domańska

 

Wiceprzewodniczący:

4/ Prof. dr hab. Sylwester Czopek

5/ Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

 

Członkowie Prezydium:

6/ Prof. dr hab. Andrzej Buko, czł. korespondent PAN

7/ Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz

8/ Prof. dr hab. Jerzy Maik

9/ Prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska

10/ Prof. dr hab. Marzena Szmyt

 

Członkowie Komitetu

11/ Prof. dr hab. Piotr Bieliński

12/ Prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

13/ Prof. dr hab. Wojciech Chudziak    

14/ Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk

15/ Prof. dr hab. Bolesław Ginter

16/ Prof. IAE PAN dr hab. Jacek Kabaciński

17/ Prof. dr hab. Sławomir Kadrow

18/ Prof. dr hab. Michał Kobusiewicz

19/ Prof. dr hab. Andrzej Kokowski

20/ Prof. dr hab. Aleksander Kośko

21/ Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz

22/ Prof. dr hab. Janusz Kruk

23/ Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak

24/ Prof. UMK dr hab. inż. Daniel Makowiecki

25/ Prof. UAM dr hab. Andrzej Michałowski

26/ Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski

27/ Prof. dr hab. Michał Parczewski

28/ Prof. dr hab. Jerzy Piekalski

29/ Prof. dr hab. Marian Rębkowski

30/ Prof. dr hab. Romuald Schild

31/ Prof. dr hab. Stanisław Suchodolski

32/ Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk

 

Komisja Wyborcza:

prof. dr hab. Andrzej Kokowski, prof. dr hab. Aleksander Kośko, prof. UAM dr hab. Andrzej Michałowski.