Skład osobowy Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych 

IX. kadencji (lata 2020–2023)

Committee of the Pre- and Protohistoric Sciences in the 9th term (2020-2023)

 

 

Prezydium/ Presidium:

Przewodniczący/ Chairman:

1/ Prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

 Członkowie Prezydium/ Presidium's Members:

2/ Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz 

3/ Prof. dr hab. Marian Rębkowski

4/ Prof. dr hab. Marzena Szmyt

 

Członkowie Komitetu/ Members of the Committee:

5/ Prof. dr hab. Piotr Bieliński

6/ Prof. dr hab. Bogusław Gediga

7/ Prof. dr hab. Andrzej Buko, czł. koresp. PAN

8/ Prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

9/ Prof. dr hab. Wojciech Chudziak    

10/ Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk

11/ Dr hab. prof. UG Lech Czerniak

12/ Prof. dr hab. Lucyna Domańska

13/ Dr hab. Maciej Przemysław Kaczmarek, prof. UAM 

14/ Prof. dr hab. Michał Kara 

15/ Prof. dr hab. Michał Kobusiewicz

16/ Prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński 

17/ Prof. dr hab. Jerzy Maik

18/ Prof. dr hab. Przemysław Makarowicz 

19/ Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak, czł. koresp. PAN

20/ Prof. dr hab. Andrzej Michałowski

21/ Prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska

22/ Prof. dr hab. Michał Parczewski

23/ Prof. dr hab. Andrzej Pelisiak

24/ Prof. dr hab. Jacek Poleski

25/ Prof. dr hab. Romuald Schild

26/ Dr hab. Iwona Sobkowiak-Tabaka, prof. IAE PAN

27/ Prof. dr hab. Stanisław Suchodolski

28/ Prof. dr hab. Stanisław Tabaczyński, czł. rzecz. PAN

29/ Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk

30/ Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

31/ Dr hab. Jarosław Wilczyński, prof. ISEZ PAN

32/ Dr hab. Piotr Włodarczak, prof. IAE PAN

33/ Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski