Skład osobowy Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych 

IX. kadencji (lata 2020–2023)

Committee of the Pre- and Protohistoric Sciences in the 9th term (2020-2023)

 

 

Prezydium/ Presidium:

Przewodniczący/ Chairman:

1/ Prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

Wiceprzewodniczący/ Vice-chairman:

2/ Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

 

 Członkowie Prezydium/ Presidium's Members:

3/ prof. dr hab. Piotr Bieliński

4/ Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz 

5/ Prof. dr hab. Marian Rębkowski

6/ Prof. dr hab. Marzena Szmyt

 

Członkowie Komitetu/ Members of the Committee:

7/ Prof. dr hab. Bogusław Gediga

8/ Prof. dr hab. Andrzej Buko, czł. koresp. PAN

9/ Prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz

10/ Prof. dr hab. Wojciech Chudziak    

11/ Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk

12/ Dr hab. prof. UG Lech Czerniak

13/ Prof. dr hab. Lucyna Domańska

14/ Dr hab. Maciej Przemysław Kaczmarek, prof. UAM 

15/ Prof. dr hab. Michał Kara 

16/ Prof. dr hab. Michał Kobusiewicz

17/ Prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński 

18/ Prof. dr hab. Jerzy Maik

19/ Prof. dr hab. Przemysław Makarowicz

20/ Prof. dr hab. Daniel Makowiecki  

21/ Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak, czł. koresp. PAN

22/ Prof. dr hab. Andrzej Michałowski

23/ Prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska

24/ Prof. dr hab. Michał Parczewski

25/ Prof. dr hab. Andrzej Pelisiak

26/ Prof. dr hab. Jacek Poleski

27/ Prof. dr hab. Romuald Schild

28/ Dr hab. Iwona Sobkowiak-Tabaka, prof. IAE PAN

29/ Prof. dr hab. Stanisław Suchodolski

30/ Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk

31/ Dr hab. Jarosław Wilczyński, prof. ISEZ PAN

32/ Dr hab. Piotr Włodarczak, prof. IAE PAN

33/ Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski