Redaktor serii Prace KNPiP/ Editor of the book series Prace KNPiP (Works of the Committee of Pre- and Protohistoric Sciences)  - prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska. 

 

 

Komisje i Zespoły Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN

w IX. kadencji

(Research Teams in the 9th term of the Committtee) 

 

Komisje:

- Komisja Antropologii Pradziejów i Średniowiecza - przewodniczący: prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak, członek korespondent PAN; 

- Komisja Archeologii Nowego Świata - przewodniczący: prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski;

- Komisja Archeologii Trójmorza Neolitu i Epoki Brązu - przewodniczący: prof. dr hab. Przemysław Makarowicz;

- Komisja Metod i Teorii Badań Archeologicznych - przewodnicząca: prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska.  

 

Zespoły zadaniowe:

- Zespół ds. rozwoju dyscypliny archeologia – przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak;

- Zespół ds. ochrony i popularyzacji dziedzictwa archeologicznego – przewodnicząca: prof. dr hab. Marzena Szmyt;

- Zespół ds. kształcenia kadr naukowych -  przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Bieliński;

Zespół ds. współpracy międzynarodowej – przewodniczący:prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz.