Redaktor serii Prace KNPiP - prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska. 

 

 

Zespoły zadaniowe

Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN

w VIII. kadencji

 

Zespół zadaniowy Antropologii Pradziejów i Średniowiecza – przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Tabaczyński, czł. rzecz. PAN.

Zespół zadaniowy Archeologii Historycznej – przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Piekalski.

Zespół zadaniowy ds. Ochrony Archeologicznego Dziedzictwa Kulturowego – przewodniczący: prof. dr hab. Sławomir Kadrow.

Zespół zadaniowy Metod i Teorii Badań Archeologicznychprzewodnicząca: prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska.

Zespół zadaniowy Początków Cywilizacji na Bliskim Wschodzie i w Północno-Wschodniej Afryce – przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz.

Zespół zadaniowy Pograniczy Kulturowych – przewodnicząca: prof. dr hab. Marzena Szmyt.

Zespół zadaniowy Badań nad Schyłkiem Starożytności – przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Michałowski.