Skład Prezydium KNPiP VIII kadencji:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Bogusław GEDIGA

Honorowy Przewodniczący:

Prof. dr hab. Stanisław TABACZYŃSKI, czł. rzecz. PAN

Sekretarz:

Prof. dr hab. Lucyna Domańska

 

Wiceprzewodniczący:

Prof. dr hab. Sylwester Czopek

Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

Członkowie Prezydium:

Prof. dr hab. Andrzej Buko, czł. korespondent PAN

Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz

Prof. dr hab. Jerzy Maik

Prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska

Prof. dr hab. Marzena Szmyt