Skład Prezydium KNPiP IX. kadencji (2020-2023)

Presidium's Members in 9th term (2020-2023) 

Przewodniczący/ Chairman:

Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK 

 

Wiceprzewodniczący/ Vice-chairman:

Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

 

Członkowie Prezydium/ Presidium's Members:

 

Prof. dr hab. Piotr Bieliński

Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz

Prof. dr hab. Marian Rębkowski

Prof. dr hab. Marzena Szmyt